Nadciśnienie a rasa

Areeg H. El-Gharbawy i wsp. – Predictors of target organ damage in hypertensive blacks and whites. Hypertension 2001;38:761
Nadciśnienie tętnicze często skojarzone jest z insulinoopornością i razem z innymi cechami (m.in. otyłość trzewna, hiperinsulinizm, dyslipidemia) tworzy tzw. zespół metaboliczny, w przebiegu którego często dochodzi do poważnych powikłań narządowych.

Autorzy pracy porównali zależności między komponentami tego zespołu a stopniem uszkodzenia narządowego u pacjentów razy czarnej i białej. Do badania zaangażowano osoby z nadciśnieniem tętniczym, bez jawnej cukrzycy: ok. 80 Afroamerykanów i ok. 60 Kanadyjczyków pochodzenia francuskiego. Wykonano całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczono dobową albuminurię, stężenie insuliny w surowicy, obliczono indeks masy ciała (BMI) oraz za pomocą echokardiografii wyliczono współczynnik masy lewej komory. Ponadto oceniono klirens inuliny – jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej i klirens litu – wykładnik reabsorpcji sodu w kanalikach bliższych.

Grupa czarnych pacjentów charakteryzowała się wyższym ciśnieniem tętniczym, wyższym BMI, podobnym stężeniem insuliny oraz większym przerostem serca, a także bardziej zaznaczoną hiperfiltracją nerkową. Na podstawie analizy wieloczynnikowej autorzy określili rasę czarną jako niezależny czynnik prowadzący do uszkodzenia serca i nerek. Przyznają jednak, że na wynik końcowy pracy mogą wpływać czynniki środowiskowe (różnica wagi, diety itp.).

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2001-10-15

 

0 replies on “Nadciśnienie a rasa”