ADVANCE – nowe badanie nad cukrzycą

Stephen MacMahon. – Study rationale and design of ADVANCE: Action in diabetes and vascular disease – preterax and diamicron MR controlled evaluation. Diabetologia 2001;44:1118.
Wiadomo, że osoby z cukrzycą są szczególnie zagrożone chorobami układu sercowo-naczyniowego. Rozpoczęto rekrutację pacjentów do nowego badania lekowego, które być może pozwoli określić optymalną metodę zapobiegania powikłaniom o charakterze makroangiopatii.

Badanie ADVANCE obejmie 10 tysięcy mieszkańców Europy, Ameryki Północnej, Australii i Azji południowo-wschodniej chorych na cukrzycę typu 2, zarówno z nadciśnieniem jak i bez, obarczonych szczególnie wysokim ryzykiem wystąpienia choroby naczyniowej (m. in. przebyty udar lub incydent wieńcowy, miażdżyca tętnic obwodowych, białkomocz, zaburzenia lipidowe).

W podwójnie ślepej próbie losowej chorzy zostaną zakwalifikowani do grupy otrzymującej perindopryl z indapamidem w małych dawkach lub do grupy placebo. Niezależnie o randomizacji, w otwartej części badania chorzy będą poddani intensywnej terapii opartej ogliklazyd MR (pod kontrolą poziomu hemoglobiny glikozylowanej) lub otrzymają leczenie standardowe.

Na podstawowy punkt końcowy badania składają się: udary, zawały serca i zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych. Przeciętny czas leczenia będzie wynosił 4.5 roku, a wyniki badania poznamy na początku 2007 roku.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / 2001-10-15

 

0 replies on “ADVANCE – nowe badanie nad cukrzycą”