Niewłaściwa antybiotykoterapia a ryzyko opóźnienia hospitalizacji i błędnego rozpoznania

Yung-Ching Liu i wsp. – Inappropriate use of antibiotics and the risk for delayed admission and masked diagnosis of infectious diseases. Arch Intern Med.2001; 161:2366.
Antybiotyki są lekami często nadużywanymi, co wiąże się z narażeniem pacjentów na działania toksyczno-alergiczne i narastaniem oporności bakteryjnej. Autorzy pracy oceniali wpływ wcześniejszego stosowania antybiotyków u pacjentów zgłaszających się do oddziału ratunkowego na opóźnienie hospitalizacji i błędy diagnostyczne.

U około połowy z 440 chorych kolejno przyjętych do szpitala wykryto w testach mikrobiologicznych obecność substancji antybakteryjnej w próbce moczu. Stwierdzono, że antybiotyki były stosowane przed hospitalizacją w wysokich i nie różniących się istotnie odsetkach u osób z końcowym rozpoznaniem choroby infekcyjnej lub nieinfekcyjnej: odpowiednio u 53% i 46%.

Stosowanie antybiotyków wiązało się z częstszym opóźnieniem hospitalizacji (35% v 22%) i nieprawidłowym rozpoznaniem (49% v 26%) u pacjentów z chorobą infekcyjną. W przypadku chorych z końcowym rozpoznaniem choroby nieinfekcyjnej wcześniejsza antybiotykoterapia łączyła się częstszymi błędami w rozpoznaniach (28% v 15%).

We wnioskach autorzy podkreślili związek opóźnienia leczenia szpitalnego i nieprawidłowych rozpoznań z uprzednią niewłaściwą antybiotykoterapią.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2001-10-22

 

0 replies on “Niewłaściwa antybiotykoterapia a ryzyko opóźnienia hospitalizacji i błędnego rozpoznania”