Czynniki bezpośrednio wywołujące zaostrzenie niewydolności serca

Ross T. Tsuyuki i wsp. – Acute precipitants of congestive heart failure exacerbations. Arch Intern Med 2001;161:2337.
Niewiele wiadomo na temat czynników bezpośrednio wywołujących zaostrzenie niewydolności serca (HF), chociaż właśnie kolejne hospitalizacje z tego powodu stanowią podstawowy problem u pacjentów z HF.

Autorzy artykułu zamieszczonego w październikowym numerze Archives of Internal Medicine w sposób prospektywny przeanalizowali przyczyny zaostrzeń niewydolności serca u uczestników Randomized Evaluation of Strategies for Left Ventricular Dysfunction Pilot Study. Badanie składało się z dwóch etapów: w pierwszym chorzy z HF i frakcją wyrzucania < 40% w randomizowany sposób otrzymywali enalapryl, candesartan lub oba te leki. Po 17 tygodniach dołączano metoprolol lub placebo, drugi etap trwał 26 tygodni.

Badanie objęło 768 osób, łącznie obserwowano 323 epizody zaostrzenia HF. Czynnikami najczęściej identyfikowanymi jako bezpośrednie przyczyny pogorszenia stanu klinicznego okazały się: nieprzestrzeganie ograniczenia spożycia soli – 22%, choroby pozasercowe (w tym często infekcje układu oddechowego) – 20%, leki otrzymywane w ramach badania (głównie metoprolol) – 15%, leki antyarytmiczne w czasie poprzedzających 48 godzin – 15%, arytmie – 13%, stosowanie antagonistów wapnia – 13%, niewłaściwa modyfikacja leczenia HF – 10%.

Zdaniem autorów, zwrócenie uwagi na powyższe czynniki (z których część jest potencjalnie modyfikowalna) oraz lepsza edukacja pacjentów pozwoliłyby na uniknięcie wielu epizodów zaostrzenia niewydolności serca.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2001-10-22

 

0 replies on “Czynniki bezpośrednio wywołujące zaostrzenie niewydolności serca”