Wysiłek fizyczny pomaga leczyć cukrzycę

Normand G. Boule i wsp. – Effects of exercise on glycemic control and body mass in type 2 diabetes mellitus JAMA 2001;286:1218
Aktywność fizyczna jest powszechnie uważana za korzystną u pacjentów z cukrzycą typu II dzięki lepszej kontroli glikemii oraz obniżeniu wagi ciała, jednakże wyniki dotychczasowych badań są niejednoznaczne i opierają się na niewielkich liczbach chorych.

Autorzy artykułu dokonali przeglądu dostępnych w piśmiennictwie prac oceniających wpływ kontrolowanych ćwiczeń fizycznych na poziom hemoglobiny glikolizowanej (HbA1c) oraz wagi ciała. W meta-analizie 14 badań, obejmujących ponad 500 pacjentów wykazali, że kontrolowany wysiłek znacząco obniża poziom HbA1c, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia narządowych powikłań cukrzycy.

Jednocześnie stwierdzono, że waga ciała nie zmniejszyła się w porównaniu do grupy kontrolnej. Według autorów wyniki analizy wskazują, że wysiłek fizyczny, niekoniecznie prowadzący do spadku wagi, jest ważnym elementem leczenia cukrzycy.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2001-09-12

0 replies on “Wysiłek fizyczny pomaga leczyć cukrzycę”