Ryzyko choroby nowotworowej u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia

Lars H. Lindholm i wsp. – Relation between drug treatment and cancer in hypertensives in the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension 2: a 5-year, prospective, randomized, controlled trial Lancet 2001; 358: 539.
W sierpniowym numerze The Lancet autorzy STOP-Hypertension-2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension 2) przedstawili badanie analizujące związek pomiędzy terapią nadciśnienia a ryzykiem choroby nowotworowej.

Istnieją doniesienia sugerujące, że poszczególne klasy leków hipotensyjnych mogą zwiększać ryzyko procesu nowotworowego. Aby wyjaśnić powyższe wątpliwości autorzy przeanalizowali dane 6614 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, leczonych w ramach badania STOP-Hypertension-2 diuretykami, lekami beta-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Centralny rejestr chorób nowotworowych w Szwecji umożliwił uzyskanie precyzyjnych danych dotyczących zarówno badanej grupy, jak i aktualnego ryzyka wystąpienia danego rodzaju nowotworu w populacji ogólnej. U chorych biorących udział w STOP-Hypertension-2 powyższe ryzyko nie różniło się istotnie od ryzyka dla całej populacji, niezależnie od rodzaju leczenia hipotensyjnego. Także analiza częstości nowotworów poszczególnych narządów nie ujawniła znaczących różnic pomiędzy chorymi przyjmującymi różne leki.

Zdaniem autorów, wyniki pracy potwierdzają tezę, że skuteczna kontrola nadciśnienia jest dużo ważniejszym problemem niż potencjalne ryzyko choroby nowotworowej związane z tym leczeniem.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2001-08-18

0 replies on “Ryzyko choroby nowotworowej u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia”