Dolegliwości żołądkowo-jelitowe u pacjentów z cukrzycą

Peter Bytzer i wsp. – Prevalence of gastrointestinal symptoms associated with diabetes mellitus – A population-based survey of 15000 adults Arch Intern Med. 2001;161:1989.
Chorzy na cukrzycę często zgłaszają dolegliwości żołądkowo-jelitowe. P. Bytzer i współpracownicy postanowili zbadać skalę tego problemu przeprowadzając badanie populacyjne wśród 15 000 osób. Do uczestników wysłano ankietę zawierającą, między innymi, szczegółowe pytania dotyczące dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz pytanie o rozpoznanie cukrzycy w wywiadach. Osoby chore na cukrzycę oceniały ponadto, czy kontrola glikemii jest zadowalająca, podawały rodzaj leczenia i czas od rozpoznania choroby. Kwestionariusz wypełniło i odesłało 60% badanych.

Analiza statystyczna uzyskanych w ten sposób danych ujawniła, że wszystkie wymienione w ankiecie dolegliwości żołądkowo-jelitowe częściej występują u pacjentów z cukrzycą. Nasilenie tych objawów korelowało ze złą kontrolą glikemii, natomiast nie wykazano związku pomiędzy dolegliwościami, a czasem trwania cukrzycy ani rodzajem leczenia hipoglikemizującego.

Badanie potwierdziło tezę, że cukrzycy często towarzyszą dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Rezultaty sugerują istnienie związku przyczynowego pomiędzy hiperglikemią a dysfunkcją przewodu pokarmowego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2001-08-24

 

0 replies on “Dolegliwości żołądkowo-jelitowe u pacjentów z cukrzycą”