Dieta i styl życia, a ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet (Nurses` Health Study)

Frank B. Hu i wsp. – Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women NEJM 2001;345:790
Jak podkreślają Hu i wsp. praca stanowi pierwszą próbę łącznej oceny wpływu diety i stylu życia na ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet. Grupę badaną stanowiło 84941 pielęgniarek bez cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych, u których w okresie pomiędzy 1980 a 1996 rokiem cyklicznie rejestrowano nawyki żywieniowe i wybrane aspekty dotyczące stylu życia.

Kobiety z indeksem masy ciała (BMI ) poniżej 25, spożywające dietę bogatą we włókna roślinne i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a ubogą w kwasy tłuszczowe trans- i glukozę, aktywne fizycznie, nie palące papierosów i nie nadużywające alkoholu zaklasyfikowano do grupy o niskim ryzyku wystąpienia cukrzycy.

W ciągu 16 lat obserwacji stwierdzono 3300 nowych przypadków cukrzycy typu 2. Około 60% wszystkich przypadków cukrzycy wykryto u kobiet z otyłością, która była najistotniejszym, niezależnym czynnikiem ryzyka tej choroby (względne ryzyko cukrzycy u kobiet z BMI równym lub większym od 35,0 wynosiło 38,8).

Ponadto stwierdzono, że prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 2 jest znamiennie większe u osób nieaktywnych fizycznie, posiadających złe nawyki żywieniowe, aktywnych palaczek i abstynentek. Łącznie 91% wszystkich wykrytych przypadków cukrzycy typu 2 wiązano z zachowaniami uznawanymi za ryzykowne. Z kolei, względne ryzyko cukrzycy typu 2 wśród kobiet zaliczonych do grupy niskiego ryzyka wystąpienia tej choroby oceniono na 0,12.

W opinii autorów, większości przypadków cukrzycy można zapobiec poprzez właściwą modyfikację stylu życia.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2001-09-13

0 replies on “Dieta i styl życia, a ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet (Nurses` Health Study)”