Pozorne korzyści zdrowotne picia wina?

Erik L. Mortensen i wsp. – Better psychological functioning and higher social status may largely explain the apparent health benefits of wine Arch Intern Med 2001; 161:1844
Upowszechnił się pogląd o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wina. Badania sugerują, że ludzie pijący wino są zdrowsi od pijących inne napoje alkoholowe, a także od abstynentów.

Analizowano status społeczny, ekonomiczny, wykształenie, osobowość, IQ, skłonność do zachowań prozdrowotnych oraz występowanie objawów psychopatologicznych u pijących wino i pijących inne napoje alkoholowe.

W ocenie autorów picie wina jest w populacji młodych obywateli Danii wskaźnikiem przynależności do warstwy społecznej cechującej się optymalnym poziomem funkcjonowania i jednocześnie wyższym wskaźnikiem zachowań prozdrowotnych.

To właśnie zdrowy styl życia i wyższy poziom funkcjonowania psychospołecznego lepiej tłumaczą wyższy poziom zdrowotności badanych niż domniemane korzystne efekty picia wina.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2001-08-27

0 replies on “Pozorne korzyści zdrowotne picia wina?”