Palenie papierosów czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2

S. Goya Wannamethee i wsp. – Smoking as a modifiable risk factor for type 2 diabetes in middle-aged men Diabetes care 2001;24:1590.
Uwzględniając wyniki poprzednich badań autorzy postanowili odpowiedzieć na pytanie czy palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

W trakcie 17 letniej obserwacji oceniali zapadalność na cukrzycę typu 2 u 7124 mężczyzn w wieku 40-59 lat.

Palenie papierosów niezależnie od nasilenia, po uwzględnienieu wpływu wieku, indeksu masy ciała, aktywności fizycznej, spożycia alkoholu, choroby wieńcowej, leczenia hipotensyjnego, zwiększało 1.7-krotnie ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Po zaprzestaniu palenia spadek ryzyka wystąpienia cukrzycy widoczny był dopiero po 5 latach, co wiązano z obserwowanym wzrostem masy ciała.

Zapadalność z powodu cukrzycy osiągała poziom dla osób niepalących dopiero po 20 latach od zaprzestania palenia.

We wnioskach autorzy podkreślili, że palenie papierosów jest istotnym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy. Zaprzestanie palenia wiążąc się ze wzrostem masy ciała powoduje początkowo wzrost, a nstępnie po dłuższym okresie redukcję ryzyka rozwoju cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care /

0 replies on “Palenie papierosów czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2”