Zawał serca w Polsce — Ogólnopolska Baza Danych AMI-PL

Marek Gierlotka i wsp. Zapadalność, leczenie, śmiertelność szpitalna i rokowanie 1-roczne w zawale serca w Polsce w latach 2009-2012 – Ogólnopolska Baza Danych AMI-PL , LINK: Kardiologia Polska ahead of print (dostępny pełen tekst)

Wyższa niż w innych krajach europejskich umieralność mieszkańcow Polski z powodu zawału serca jest spowodowana przede wszystkim większą zachorowalnością, gdyż sposob leczenia zawału i rokowanie w zawale, dzięki rozwojowi kardiologii w ostatnich latach, nie odbiegają od poziomu osiąganego przez bogatsze kraje europejskie …

Opracowane na podstawie: Internet / Listopad 2014

0 replies on “Zawał serca w Polsce — Ogólnopolska Baza Danych AMI-PL”