Bycie rozwiedzionym a ryzyko zawału serca

Matthew E. Dupre i wsp – Association Between Divorce and Risks for Acute Myocardial Infarction Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2015 online

Bycie rozwiedzionym jest czynnikiem ryzyka zawału.  Ryzyko związane z wielokrotnym rozwodem jest szczególnie wysokie u kobiet i nie ulega zmniejszeniu przy ponownym małżeństwie …

Opracowane na podstawie: Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2015 online / 14 kwietnia 2015

0 replies on “Bycie rozwiedzionym a ryzyko zawału serca”