Poziom wyczerpania witalnego (vital exhaustion) jako jeden z ważniejszych czynników ryzyka wieńcowego. Dane z Copenhagen City Heart Study

Peter Schnohr i wsp – Ranking of psychosocial and traditional risk factors by importance for coronary heart disease: the Copenhagen City Heart Study European Heart Journal online

Conclusion: Vital exhaustion was one of the most important risk factors for coronary heart disease, our findings emphasize the importance of including psychosocial factors in risk prediction scores …

Opracowane na podstawie: European Heart Journal online / 13 lutego 2015

0 replies on “Poziom wyczerpania witalnego (vital exhaustion) jako jeden z ważniejszych czynników ryzyka wieńcowego. Dane z Copenhagen City Heart Study”