Brak aktywności fizycznej czy otyłość – co bardziej sprzyja przedwczesnym zgonom w wymiarze populacyjnym.

Ulf Ekelund i wsp – Physical activity and all-cause mortality across levels of overall andabdominal adiposity in European men and women: the EuropeanProspective Investigation into Cancer and Nutrition Study (EPIC) Am J Clin Nutr online (dostępny pełen tekst)

The hypothetical number of deaths reduced by avoiding inactivity in this population may be double that with an approach that avoided high BMI …

Opracowane na podstawie: Am J Clin Nutr online / 14 stycznia 2015

0 replies on “Brak aktywności fizycznej czy otyłość – co bardziej sprzyja przedwczesnym zgonom w wymiarze populacyjnym.”