Leczenie migotania przedsionków – współczesny stan wiedzy

Kyung-Hwan Kim. Modern Treatment of Atrial Fibrillation, LINK: Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 ;47::499 (dostępny pełen tekst)

Atrial fibrillation (AF) is the most common type of arrhythmia. In 2010, its global burden, which is progressively increasing, was more than 45 million cases …

Opracowane na podstawie: Internet / Grudzień 2014