Oczekiwana długość życia, wskaźniki śmiertelności, przyczyny zgonów – najnowsze dane z USA

Jiaquan Xu i wsp. Mortality in the United States, 2012, LINK: NCHS Data Brief No. 168

In 2012, the 10 leading causes of death (heart disease, cancer, chronic lower respiratory diseases, stroke, unintentional injuries, Alzheimer’s disease, diabetes, influenza and pneumonia, kidney disease, and suicide) remained the same as in 2011 and accounted for 73.8% of all deaths …

Opracowane na podstawie: Internet / Październik 2014

0 replies on “Oczekiwana długość życia, wskaźniki śmiertelności, przyczyny zgonów – najnowsze dane z USA”