Porównanie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z leczeniem farmakologicznym w stabilnej chorobie wieńcowej z udokumentowanym niedokrwieniem – metaanaliza badań z udziałem 1,8 miliona chorych

Kathleen Stergiopoulos i wsp. Percutaneous Coronary Intervention Outcomes in Patients With Stable Obstructive Coronary Artery Disease and Myocardial Ischemia. A Collaborative Meta-analysis of Contemporary Randomized Clinical Trials, LINK:JAMA Intern Med. Published online

Conclusions and Relevance:

In patients with stable CAD and objectively documented myocardial ischemia, PCI with medical therapy (MT) was not associated with a reduction in death, nonfatal MI, unplanned revascularization, or angina compared with MT alone.

Opracowane na podstawie: Internet / 2 grudnia 2013

0 replies on “Porównanie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z leczeniem farmakologicznym w stabilnej chorobie wieńcowej z udokumentowanym niedokrwieniem – metaanaliza badań z udziałem 1,8 miliona chorych”