Migotanie przedsionków w Europie – aktualna częstość występowania, projekcja na przyszłość

Bouwe P. Krijthe i wsp – Projections on the number of individuals with atrial fibrillation in the European Union,from 2000 to 2060 Eur Heart J 2013;34:2746 (dostępny pełen tekst)
In the age stratum of 55–59 years, the prevalence of AF was 1.3% in men and 1.7% in women. The prevalence of AF increased to 24.2% in men, and 16.1% in women, for those >85 years of age …

Opracowane na podstawie: Eur Heart J2013;34:2746 / 14 września 2013

0 replies on “Migotanie przedsionków w Europie – aktualna częstość występowania, projekcja na przyszłość”