Stres w pracy, styl życia a ryzyko sercowo-naczyniowe: metaanaliza danych ponad 100 000 badanych

Mika Kivimu00e4ki i wsp – Associations of job strain and lifestyle risk factors with risk of coronary artery disease: a meta-analysis of individual participant data CMAJ online first (dostępny pełen tekst)

The 10-year incidence of coronary artery disease among participants with job strain and a healthy lifestyle (14.7 per 1000) was 53% lower than the incidence among those with job strain and an unhealthy lifestyle (31.2 per 1000).

Interpretation: The risk of coronary artery disease was highest among participants who reported job strain and an unhealthy lifestyle; those with job strain and a healthy lifestyle had half the rate of disease. A healthy lifestyle may substantially reduce disease risk among people with job strain

Opracowane na podstawie: CMAJ online first / 13 maja 2013

0 replies on “Stres w pracy, styl życia a ryzyko sercowo-naczyniowe: metaanaliza danych ponad 100 000 badanych”