Stężenie troponiny I oznaczone za pomocą testów wysokiej czułości jest czynnikiem prognostycznym w stabilnej chorobie wieńcowej

Torbjørn Omland – Prognostic Value of Cardiac Troponin I Measured With a Highly Sensitive Assay in Patients With Stable Coronary Artery Disease JACC online (dostępny pełen tekst)

hs-TnI levels in the fourth compared with the 3 lower quartiles were associated with the incidence of cardiovascular death or heart failure (hazard ratio: 1.88; 95% confidence interval: 1.33 to 2.66; p < 0.001). There was a significant, albeit weaker association with nonfatal myocardial infarction (hazard ratio: 1.44; 95% confidence interval: 1.03 to 2.01; p = 0.031).

Opracowane na podstawie: JACC online / 13 lutego 2013

0 replies on “Stężenie troponiny I oznaczone za pomocą testów wysokiej czułości jest czynnikiem prognostycznym w stabilnej chorobie wieńcowej”