Rokowanie sercowo-naczyniowe a stosowanie ACE-i lub ARB u pacjentów z nadciśnieniem w podeszłym wieku – nowe badanie

Cong Ma i wsp – Cardiovascular and cerebrovascular outcomes in elderly hypertensive patients treated with either ARB or ACEI J Geriatr Cardiol. 2012;9:252 (dostępny pełen tekst)

Conclusion: ACEI were more effective than ARB in reducing cardiovascular and cerebrovascular morbidity and mortality in aged patients with hypertension.

Opracowane na podstawie: J Geriatr Cardiol. 2012;9:252 / Wrzesień 2012

0 replies on “Rokowanie sercowo-naczyniowe a stosowanie ACE-i lub ARB u pacjentów z nadciśnieniem w podeszłym wieku – nowe badanie”