Jak zmieniły się parametry gospodarki lipidowej w dorosłej populacji USA w latach 1988-2010

Margaret D. Carroll i wsp – Trends in Lipids and Lipoproteins in US Adults, 1988-2010 JAMA. 2012;308:1545

Results Mean total cholesterol declined from 206 (95% CI, 205-207) mg/dL in 1988-1994 to 196 (95% CI, 195-198) mg/dL in 2007-2010 (P P P P =.001 for linear trend).

Opracowane na podstawie: JAMA. 2012;308:1545 / 17 października 2012

0 replies on “Jak zmieniły się parametry gospodarki lipidowej w dorosłej populacji USA w latach 1988-2010”