Skuteczność beta-blokerów w chorobie niedokrwiennej serca bez zawału i z zawałem w wywiadzie – nowe dane z rejestru REACH

Sripal Bangalore i wsp – Beta-Blocker Use and Clinical Outcomes in Stable Outpatients With and Without Coronary Artery Disease JAMA 2012;308:1340

Conclusion: In this observational study of patients with either CAD risk factors only, known prior MI, or known CAD without MI, the use of β-blockers was not associated with a lower risk of composite cardiovascular events.

Opracowane na podstawie: JAMA 2012;308:1340 / 3 października 2012

0 replies on “Skuteczność beta-blokerów w chorobie niedokrwiennej serca bez zawału i z zawałem w wywiadzie – nowe dane z rejestru REACH”