Wydolność fizyczna czy wskaźnik masy ciała – co jest ważniejsze dla ryzyka sercowo-naczyniowego u mężczyzn?

The Aerobics Center Longitudinal Study – Long-Term Effects of Changes in Cardiorespiratory Fitness and Body Mass Index on All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality in Men Circulation 2011;124:2483

Conclusions—Maintaining or improving fitness is associated with a lower risk of all-cause and CVD mortality in men. Preventing age-associated fitness loss is important for longevity regardless of BMI change

Opracowane na podstawie: Circulation 2011;124:2483 / 6 grudnia 2011

0 replies on “Wydolność fizyczna czy wskaźnik masy ciała – co jest ważniejsze dla ryzyka sercowo-naczyniowego u mężczyzn?”