Czy nadwaga lub otyłość w młodości musi oznaczać zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe w wieku późniejszym? Wyniki 80-letniej obserwacji w ramach Harvard Alumni Study

Linsay Gray i wsp – Body Weight in Early and Mid-Adulthood in Relation to Subsequent Coronary Heart Disease Mortality: 80-Year Follow-up in the Harvard Alumni Study Arch Intern Med. 2011;171:1768

The men who started college overweight or obese but were of normal weight in middle age no longer had a higher risk of dying of heart disease …

Opracowane na podstawie: Arch Intern Med. 2011;171:1768 / 26 paźzdiernika 2011

0 replies on “Czy nadwaga lub otyłość w młodości musi oznaczać zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe w wieku późniejszym? Wyniki 80-letniej obserwacji w ramach Harvard Alumni Study”