Kontrola ciśnienia tętniczego może zapobiec demencji u co trzeciej osoby z zaburzeniem funkcji poznawczych w podeszłym wieku

Shahram Oveisgharan i wsp – Hypertension, Executive Dysfunction, and Progression to Dementia. The Canadian Study of Health and Aging Arch Neurol 2010;67:143

Conclusions: Hypertension predicts progression to dementia in older subjects with executive dysfunction but not memory dysfunction. Control of hypertension could prevent progression to dementia in one-third of the subjects with cognitive impairment, no dementia.

Opracowane na podstawie: Arch Neurol 2010;67:143 / 2010-02-16

0 replies on “Kontrola ciśnienia tętniczego może zapobiec demencji u co trzeciej osoby z zaburzeniem funkcji poznawczych w podeszłym wieku”