Leczenie skojarzone ACE-i i ARB a powikłania nerkowe – badanie ONTARGET

ONTARGET investigators – Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in people at high vascular risk (the ONTARGET study): a multicentre, randomised, double-blind, controlled trial Lancet 2008;372;537

W “The Lancet” opublikowano analizę wyników badania ONTARGET poświęconą nefrologicznym punktom końcowym. Stwierdzono, że leczenie skojarzone (ramipril + telmisartan) nie wydaje się przynosić korzyści klinicznych w odniesieniu do powikłań ze strony nerek.

Opracowane na podstawie: Lancet 2008;372;537 / 2008-08-16

0 replies on “Leczenie skojarzone ACE-i i ARB a powikłania nerkowe – badanie ONTARGET”