Lecznie hipotensyjne indapamidem SR (z ewentualnym dołączeniem peryndoprylu) u osób w bardzo podeszłym wieku zmniejsza śmiertelność całkowitą (ACC 2008 – badanie HYVET)

Nigel S. Beckett i wsp – Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older Published at www.nejm.org March 31, 2008 (10.1056/NEJMoa0801369) – pełen tekst

Opracowane na podstawie: Published at www.nejm.org March 31, 2008 (10.1056/NEJMoa0801369) – pełen tekst / 2008-03-31