Porównanie ACE inhibitora, blokera receptora angiotensyny i leczenia skojarzonego w prewencji sercowo-naczyniowej (ACC 2008 – badanie ONTARGET)

The ONTARGET Investigators – Telmisartan, Ramipril, or Both in Patients at High Risk for Vascular Events Published at www.nejm.org March 31, 2008 (10.1056/NEJMoa0801317) – pełen tekst

Opracowane na podstawie: Published at www.nejm.org March 31, 2008 (10.1056/NEJMoa0801317) – pełen tekst/ 2008-03-31