Ryzyko sercowo-naczyniowe w różnych krajach europejskich

Jacqueline Müller-Nordhorn i wsp – An update on regional variation in cardiovascular mortality within Europe Eur Heart J online

Opublikowano najnowsze dane dotyczące wskaźników śmiertelności sercowo-naczyniowej oraz wieńcowej w różnych krajach Europy. Dla celów prewencji pierwotnej, kraje południowo-zachodnie można zaliczyć do grupy niskiego ryzyka, a północno-wschodnie do grupy wysokiego ryzyka.

Opracowane na podstawie: Eur Heart J online / 2008-01-25

0 replies on “Ryzyko sercowo-naczyniowe w różnych krajach europejskich”