Wydolność wysiłkowa najsilniejszym czynnikiem rokowniczym

Peter Kokkinos i wsp – Exercise Capacity and Mortality in Black and White Men Circulation online

Ponad 15 000 mężczyzn różnych ras (średnia wieku 60 lat), z chorobami sercowo-naczyniowymi i bez, obserwowano przez średnio 7,5 roku. Duża wydolność wysiłkowa (określana w METs podczas próby wysiłkowej) była najsilniejszym czynnikiem prognostycznym śmiertelności całkowitej – wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 50-70%.

Opracowane na podstawie: Circulation online / 2008-01-22

0 replies on “Wydolność wysiłkowa najsilniejszym czynnikiem rokowniczym”