Analiza farmakoekonomiczna badania ASCOT-BPLA

ASCOT trial investigators – Economic evaluation of ASCOT-BPLA: antihypertensive treatment with an amlodipine-based regimen is cost effective compared with an atenolol-based regimen Heart 2008;94:e4

Opublikowano wyniki analizy farmakoekonomicznej badania ASCOT-BPLA, w którym porównywano dwie strategie leczenia hipotensyjnego: amlodypina/peryndopryl i beta bloker/diuretyk. Stwierdzono, że koszt uzyskania jednego roku życia skorygowanego o jego jakość (quality-adjusted life-year, QALY) dla terapii amlodypina/peryndopryl wynosił 21 875 EURO w Wielkiej Brytanii i 16 856 EURO w Szwecji. Są to wartości niższe niż obowiązujące w tych krajach progi opłacalności (np. 29 000 EURO wg NICE w Wielkiej Brytanii).

Opracowane na podstawie: Heart 2008;94:e4 / 2008-02-16

0 replies on “Analiza farmakoekonomiczna badania ASCOT-BPLA”