Wyższa sprawność fizyczna to mniej wisceralnej tkanki tłuszczowej przy tym samym wskaźniku BMI

Benoit J. Arsenault i wsp – Visceral Adipose Tissue Accumulation, Cardiorespiratory Fitness, and Features of the Metabolic Syndrome Arch Intern Med 2007;167:1518

W badaniu przeprowadzonym u 169 mężczyzn bez cukrzycy, w wieku średnio 37 lat wykazano, że przy tych samych wartościach BMI, wyższy stopień wydolności fizycznej wiąże się z mniejszą akumulacją wisceralnej tkanki tłuszczowej i korzystniejszym profilem czynników ryzyka. Wysiłek fizyczny powinien być zatem zalecany niezależnie od wieku, płci i stopnia otyłości, a kategoria “otyły i sprawny fizyczne” (fat and fit) charakteryzuje się niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Arch Intern Med 2007;167:1518 / 2007-07-23

0 replies on “Wyższa sprawność fizyczna to mniej wisceralnej tkanki tłuszczowej przy tym samym wskaźniku BMI”