Niska średnia oczekiwana długość życia Rosjan – możliwe przyczyny

David A Leon i wsp – Hazardous alcohol drinking and premature mortality in Russia: a population based case-control study The Lancet 2007;369:2001

W Rosji średnia oczekiwana długość życia jest najniższa wśród krajów uprzemysłowionych i wynosi 59 lat dla mężczyzn i 72 lata dla kobiet. Szczególnie wysoka jest umieralność mężczyzn w wieku produkcyjnym. Z badania przeprowadzonego na populacji miasta Ishevsk wynika, że blisko połowa z tych zgonów związana jest z piciem alkoholu w sposób ryzykowny lub z piciem alkoholi niespożywczych.

Opracowane na podstawie: The Lancet 2007;369:2001 / 2007-06-16

0 replies on “Niska średnia oczekiwana długość życia Rosjan – możliwe przyczyny”