Cukrzyca a oczekiwana długość życia

Oscar H. Franco – Associations of Diabetes Mellitus With Total Life Expectancy and Life Expectancy With and Without Cardiovascular Disease Arch Intern Med 2007;167:1145

Na podstawie danych z badania Framingham Heart Study oszacowano wpływ cukrzycy na rokowanie u osób >= 50 lat. Średnia oczekiwana długość życia u osób z cukrzycą była krótsza niż u osób bez cukrzycy, u mężczyzn o 7,5 roku (95% CI 5.5-9.5), a u kobiet o 8,2 roku (95% CI 6.1-10.4).

Opracowane na podstawie: Arch Intern Med 2007;167:1145 / 2007-06-11

0 replies on “Cukrzyca a oczekiwana długość życia”