Zmniejszenie śmiertelności sercowej w ostatnich dekadach – dzięki czemu?

Earl S. Ford i wsp – Explaining the Decrease in U.S. Deaths from Coronary Disease, 1980–2000 NEJM 2007;356:2388

W latach 1980-2000 śmiertelność z powodu choroby wieńcowej zmniejszyła się w USA o ponad 40%. Około 44% tej redukcji można przypisać poprawie w zakresie czynników ryzyka (cholesterol całkowity: 24%, skurczowe ciśnienie tętnicze: 20%, palenie: 12%, wysiłek fizyczny: 5%). Około 47% redukcji śmiertelności wiąże się z nowymi metodami leczenia farmakologicznego i interwencyjnego choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: NEJM 2007;356:2388 / 2007-06-07

0 replies on “Zmniejszenie śmiertelności sercowej w ostatnich dekadach – dzięki czemu?”