Poprawa rokowania w ostrych zespołach wieńcowych w latach 1999-2006: wyniki rejestru Grace

Keith A.A. Fox w wsp – Decline in Rates of Death and Heart Failure in Acute Coronary Syndromes, 1999-2006 JAMA 2007;297:1892

Rejestrem Grace (Global Registry of Acute Coronary Events) objęto 44 372 pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (z uniesieniem odcinka ST lub bez) ze 113 szpitali w 14 krajach. Pomiędzy 1999 a 2006 rokiem odnotowano wzrost częstości postępowania zgodnego z Evidence Based Medicine (zachowawczego i interwencyjnego). Towarzyszyła temu poprawa rokowania w zakresie śmiertelności i powikłań. Śmiertelność szpitalna zmniejszyła się w STEMI z 8,4% do 4,6%, a w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2,9% do 2,2%.

Opracowane na podstawie: JAMA 2007;297:1892 / 2007-05-02

0 replies on “Poprawa rokowania w ostrych zespołach wieńcowych w latach 1999-2006: wyniki rejestru Grace”