Spadek zapadalności na nowotwory piersi w USA w 2003 roku – możliwe przyczyny

Peter M. Ravdin – The Decrease in Breast-Cancer Incidence in 2003 in the United States NEJM 2007;356:1670

Według danych National Cancer Institute`s Surveillance, Epidemiology, and End Results, w 2003 roku w USA odnotowano wyraźny spadek zapadalności na raka piersi (o 6,7% w porównaniu z rokiem 2002). Redukcja ta jest widoczna u kobiet w wieku co najmniej 50 lat i w większym stopniu dotyczy nowotworów ER-dodatnich. Zdaniem autorów spadek zapadalności wydaje się mieć związek z ogłoszeniem pierwszych wyników badania Women`s Health Initiative i zmniejszeniem stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

Opracowane na podstawie: NEJM 2007;356:1670 / 2007-04-19

0 replies on “Spadek zapadalności na nowotwory piersi w USA w 2003 roku – możliwe przyczyny”