Definicja otyłości w różnych grupach etnicznych

Fahad Razak i wsp – Defining Obesity Cut Points in a Multiethnic Population Circulation, published ahead of print

Powszechnie przyjęta definicja otyłości (BMI>30kg/m2) opracowana została na podstawie badań na populacji kaukaskiej. Badacze kanadyjscy przeprowadzili analizę występowania oznak zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej w kohorcie 1078 przedstawicieli różnych grup etnicznych w Kanadzie. Autorzy stwierdzili, że w przypadku osób pochodzących z Azji południowej, Chińczyków oraz Indian, punkt odcięcia dla rozpoznania otyłości powinien być niższy o ok. 6 kg/m2.

Opracowane na podstawie: Circulation, published ahead of print / 2007-04-09

0 replies on “Definicja otyłości w różnych grupach etnicznych”