Rewaskularyzacja w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej – 10-letnie wyniki badania BARI

The BARI Investigators – The Final 10-Year Follow-Up Results From the BARI Randomized Trial JACC 2007;49:1600

Opublikowano wyniki 10-letniej obserwacji badania BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation). Porównywano wyniki leczenia PTCA lub CABG u 1829 chorych z objawową, wielonaczyniową chorobą wieńcową. W całej badanej grupie 10-letnie wskaźniki przeżycia wyniosły 71.0% dla PTCA 73.5% dla CABG (p=0.18). Wśród pacjentów z cukrzycą rokowanie po CABG było lepsze (10-letnie wskaźniki przeżycia odpowiednio: PTCA 45.5% vs CABG 57.8% (p=0.025).

Opracowane na podstawie: JACC 2007;49:1600 / 2007-03-30

0 replies on “Rewaskularyzacja w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej – 10-letnie wyniki badania BARI”