Jaka jest roczna częstość incydentów sercowo-naczyniowych u osób z miażdżycą?

Ph. Gabriel Steg i wsp – One-Year Cardiovascular Event Rates in Outpatients With Atherothrombosis JAMA 2007;297:1197

Rejestrem REACH (The Reduction of Atherothrombosis for Continued Health) objęto 55 814 chorych z udokumentowaną, stabilną chorobą wieńcową (CAD), miażdżycą naczyń mózgowych (CVD) lub naczyń obwodowych (PAD) z 44 krajów. W ciągu roku zawał, udar lub zgon sercowo-naczyniowy wystapił u 4.52% pacjentów z CAD, 6.47% z CVD, 5.35% z PAD oraz u 9.2% przy zmianach miażdżycowych wielomiejscowych. Włączając do punktu końcowego hosptalizację, wystapił on u 15.20% z CAD, 14.53% z CVD, 21.14% z PAD i u 26.27% przy zmianach miażdżycowych wielomiejscowych.

Opracowane na podstawie: JAMA 2007;297:1197 / 2007-03-21

0 replies on “Jaka jest roczna częstość incydentów sercowo-naczyniowych u osób z miażdżycą?”