Rzucenie palenia a poprawa parametrów sztywności tętnic – ile lat?

Noor A Jatoi i wsp – Impact of Smoking and Smoking Cessation on Arterial Stiffness and Aortic Wave Reflection in Hypertension Hypertenson published online before print

Autorzy z Irlandii przebadali 554 osoby w wieku 18-80 lat (56% kobiet) z nigdy nie leczonym nadciśnieniem. Wyróżniono grupy: aktualnych palaczy (n=150), osób, które rzuciły palenie (n=136) i nigdy nie palących (n=268). Oceniano sztywność tętnic metodą pomiaru szybkości fali tętna (pulse wave velocity, Complior). Osoby palące miały znacząco większą sztywność tętnic, różnica zanikała po 10 latach od rzucenia palenia.

Opracowane na podstawie: Hypertenson / 2007-03-19

0 replies on “Rzucenie palenia a poprawa parametrów sztywności tętnic – ile lat?”