Czy statyny obniżają ciśnienie tętnicze?

Pasquale Strazzullo – Do Statins Reduce Blood Pressure? A Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials Hypertension published online before print

Przeprowadzono metaanalizę 20 badań (n=828), w których w czasie stosowania statyn nie zmieniano ewentualnego leczenia hipotensyjnego. Skurczowe ciśnienie tętnicze było znacząco niższe w grupie otrzymującej statynę niż w grupie kontrolnej (-1.9 mm Hg; 95% CI: -3.8 do -0.1). Różnica była większa przy wyjściowym SBP>130 mm Hg (-4.0; 95% CI: -5.8 do -2.2 mm Hg). Odnotowano także trend w kierunku obniżenia ciśnienia rozkurczowego.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-02-19

0 replies on “Czy statyny obniżają ciśnienie tętnicze?”