Które negatywne emocje wiążą się z rozwojem miażdżycy?

Jesse C. Stewart i wsp – Negative Emotions and 3-Year Progression of Subclinical Atherosclerosis Arch Gen Psychiatry 2007;64:225

W ramach The Pittsburgh Healthy Heart Project w 3-letniej prospektywnej obserwacji oceniano, które negatywne emocje (depresja, lęk, złość, wrogość) prognozują rozwój przedklinicznych zmian miażdżycowych u 324 zdrowych osób w wieku 50-70 lat. W analizie regresji wyjściowe objawy depresji (zwłaszcza objawy somatyczne – uczucie zmęczenia, zaburzenia snu i apetytu, anhedonia) w sposób niezależny wiązały się ze wzrostem wskaźnika IMT (intima-media thickness) tętnicy szyjnej. Podobnego związku nie obserwowano dla innych badanych negatywnych emocji.

Opracowane na podstawie: Arch Gen Psychiatry 2007;64:225 / 2007-02-01

0 replies on “Które negatywne emocje wiążą się z rozwojem miażdżycy?”