Wykształcenie i wysokość dochodów a ryzyko sercowo-naczyniowe: znaczenie tradycyjnych i nowych czynników ryzyka

Michelle A. Albert i wsp – Impact of Traditional and Novel Risk Factors on the Relationship Between Socioeconomic Status and Incident Cardiovascular Events Circulation 2006;114:2619

Na podstawie danych 22 688 uczestniczek prospektywnego badania Women’s Health Study opracowano wszechstronną analizę związku pomiędzy wykształceniem i wysokościa dochodów a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wyższe wykształcenie i dochody wiązały się z rzadszym wystepowaniem tradycyjnych i nowych (CRP, fibrynogen, homocysteina) czynników ryzyka. W analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu innych zmiennych, stopień wykształcenia, ale nie dochodów, wiązał się niezależnie z mniejszym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Opracowane na podstawie: Circulation 2006;114:2619 / 2006-12-12

0 replies on “Wykształcenie i wysokość dochodów a ryzyko sercowo-naczyniowe: znaczenie tradycyjnych i nowych czynników ryzyka”