Analiza efektywności kosztów stosowania peryndoprylu w stabilnej chorobie wieńcowej

Andrew Briggs i wsp – The Cost-effectiveness of perindopril in reducing cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease using data from the EUROPA Study Heart. Published Online First

Opublikowano brytyjską analizę efektywności kosztów leczenia peryndoprylem w stabilnej chorobie wieńcowej na podstawie badania EUROPA (The European trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease). Mediana kosztu osiągniętego QALY (Quality Adjusted Life Year, rok życia skorygowany o jego jakość) wyniosła 9700 funtów. Wytyczne NICE (The National Institute for Clinical Excellence) określają jako efektywne terapie o koszcie QALY poniżej 20000-30000 funtów. Wartości te osiągnięto dla odpowiednio 88% i 97% uczestników badania EUROPA.

Opracowane na podstawie: Heart. Published Online First / 2006-11-29

0 replies on “Analiza efektywności kosztów stosowania peryndoprylu w stabilnej chorobie wieńcowej”