Potencjalna synergia leczenia hipolipemizującego i nowoczesnej terapii hipotensyjnej w badaniu ASCOT

Peter Sever i wsp – Potential synergy between lipid-lowering and blood-pressure-lowering in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Eur Heart J 2006 27: 2982

Opublikowano wyniki nowej analizy badania ASCOT, dotyczącej ewentualnego działania synergistycznego terapii hipolipemizującej i hipotensyjnej. Wsród 10305 pacjentów objętych badaniem ASCOT-LLA stwierdzono, że atorwastatyna w porównaniu z placebo zmniejszyła ryzyko incydentów wieńcowych o 53% (HR 0.47, CI 0.32–0.69, P<0.0001) w grupie przyjmującej amlodypinę/peryndopryl i o 16% (HR 0.84, CI 0.60–1.17, p=NS) w grupie stosującej atenolol/diuretyk.

Opracowane na podstawie: Eur Heart J 2006 27: 2982 / 2006-12-04

0 replies on “Potencjalna synergia leczenia hipolipemizującego i nowoczesnej terapii hipotensyjnej w badaniu ASCOT”