Duża częstość nierozpoznanego udaru mózgu-wyniki badania REGARDS

Virginia J. Howard – High Prevalence of Stroke Symptoms Among Persons Without a Diagnosis of Stroke or Transient Ischemic Attack in a General Population Arch Intern Med 2006;166:1952

Przekrojowym badaniem The REasons for Geographic And Racial Differences in Stroke Study (REGARDS) objęto 18462 Amerykanów w wieku średnio 65,8 lat, bez rozpoznanego udaru lub przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA) w wywiadzie. U 17.8% badanych wykazano przynajmniej jeden objaw przebytego udaru. Zdaniem autorów wyniki badania wskazują na znaczną częstość nierozpoznanego udaru oraz potrzebę intensywnej prewencji wtórnej w tej populacji.

Opracowane na podstawie: Arch Intern Med 2006;166:1952 / 2006-10-09

0 replies on “Duża częstość nierozpoznanego udaru mózgu-wyniki badania REGARDS”