Nieprzestrzeganie zaleceń dot. farmakoterapii w cukrzycy a śmiertelność

P. Michael Ho i wsp – Effect of Medication Nonadherence on Hospitalization and Mortality Among Patients With Diabetes Mellitus Arch Intern Med 2006;166:1836

W retrospektywnym badaniu kohortowym 11532 pacjentów z cukrzycą oceniano stosowanie się do zaleceń dotyczących przyjmowania doustnych leków przeciwcukrzycowych, statyn i leków hipotensyjnych. Niedostateczny stopień przestrzegania zaleceń (<80% u 21.3% badanych) wiązał się z gorszymi wskaźnikami wyrównania cukrzycy, większą częstością hospitalizacji (23.2% vs 19.2%, P<0.001) i wyższą śmiertelnością całkowitą (5.9% vs 4.0%, P<0.001).

Opracowane na podstawie: Arch Intern Med 2006;166:1836 / 2006-09-25

0 replies on “Nieprzestrzeganie zaleceń dot. farmakoterapii w cukrzycy a śmiertelność”