Nieprzestrzeganie leczenia farmakologicznego po zawale a śmiertelność

P. Michael Ho i wsp – Impact of Medication Therapy Discontinuation on Mortality After Myocardial Infarction Arch Intern Med 2006;166:1842

Opublikowano wyniki prospektywnego kohortowego badania “Prospective Registry Evaluating Myocardial Infarction: Event and Recovery study”, oceniającego konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii po zawale serca. W 12-miesięcznej obserwacji stwierdzono, że dyskontynuacja leczenia jest problemem częstym i wiąże sie ze znacząco zwiększoną śmiertelnością (współczynnik hazardu względnego – HR=3.81; 95% CI, 1.88-7.72).

Opracowane na podstawie: Arch Intern Med 2006;166:1842 / 2006-09-25

0 replies on “Nieprzestrzeganie leczenia farmakologicznego po zawale a śmiertelność”